BŁĘDY

LEKARSKIE

Odszkodowania medyczne

BŁĄD

LEKARSKI

BŁĄD OKOŁOPORODOWY

 

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań za błędy medyczne

BŁĄD ONKOLOGICZNY

 

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń

BŁĄD STOMATOLOGICZNY

 

W przebiegu leczenia często dochodzi do błędów w sztuce lekarskiej

BŁĄD GINEKOLOGICZNY

 

Profesjonalne wsparcie w postępowaniu do uzyskania odszkodowania

BŁĄD DIAGNOSTYCZNY

 

Odszkodowanie jest świadczeniem mającym na celu pokrycie strat finansowych

BŁĄD CHIRURGICZNY

 

Odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta za błąd medyczny

 

KANCELARIA MEDYCZNA

Istota odszkodowania

Odszkodowanie za błąd w sztucę lekarskiej jest świadczeniem mającym na celu pokrycie wszelakich opłat finansowych, które powstały jako rezultat sytuacji wywołującego szkodę. Są to w szczególności wydatki zakupu medykamentów, kurowania, rehabilitacji, zakupu specjalistycznego ekwipunku oraz uregulowania pokoje zamieszkania do potrzeb poszkodowanego, a także zwrot utraconego dochodu. Poszkodowany chyba się też domagać zwrotu wydatków ochrony sprawowanej nad nim przez ludzie trzecie, nawet, jeśli koszty te są hipotetyczne, ponieważ w rzeczywistości opiekę sprawowała nieodpłatnie rodzina lub przyjaciele.

 
Na czym polega trudność?

Dla efektywnego dochodzenia roszczeń od podmiotów leczniczych nieodzowne jest wykazanie winy za wywołanie straty oraz zależności przyczynowego pomiędzy wpływem bądź zaniechaniem tego podmiotu a powstałą szkodą. W przypadku defektów i zaniedbań leczniczych przypisanie winy jest detalicznie trudne. Lekarze i placówki lecznicze odmawiają przyjęcia odpowiedzialności za opłaty wskazując najczęściej, iż konstytuują one niezawinione powikłania powstałe w sporze leczenia, zazwyczaj też podnosząc, że pacjent jest poinformowany o ewentualnych rezonansach incydentalnych oraz komplikacjach i świadomie podpisał zgodę na podarowany środek. Autorytatywnym ułatwieniem w tym zakresie został przyjęta w orzecznictwie i doktrynie struktura „winy organizacyjnej” - gadamy o niej nagle, gdy szkoda nie powstała z winy konkretnej osoby albo osób, lecz na wynik nędznej strukturze wytwórczości placówki świadczącej usługi lekarskie. Bardzo trudne jest też wykazanie połączeniu przyczynowego pomiędzy wadliwym przebiegiem terapii a szkodą. Ze aspektu na wyjątkowo wymyślny charakter procesów biologicznych i sztucznych zachodzących w ludzkim organizmie, zazwyczaj nie ma możliwości ażeby w sposób pewny udowodnić egzystowanie danego połączeniu przyczynowo-skutkowego, możliwe jest wyłącznie jego uprawdopodobnienie w adekwatnie dużym stopniu.
Odszkodowanie za błąd lekarski Kancelaria proponuje profesjonalną pomoc w obrębie dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli podmiotów rekonwalescencyjnych, tj. każdych podmiotów świadczących usługi rekonwalescencyjne, do których zaliczamy w szczególności szpitale, przychodnie, gabinety medyczne i stomatologiczne. Na mocy bieżących przepisów pełnomocnictwa każdy podmiot leczniczy posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i wszelakie roszczenia doglądać należy nadzorować do odpowiedniego przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego.

 

Zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę urazów o charakterze niematerialnym, takich jak smutek, cierpienie, przedłużenie powodu leczenia, porządne kalectwo lub oszpecenie, wytrącenie z dotychczasowego rytmu trwania. Wysokość tego świadczenia jest dokładnie związana z osobowością poszkodowanego i podlega indywidualnej, bezprecedensowej krytyce w każdym wypadku.


Renta przysługuje poszkodowanemu który na rezultat błędu leczniczego stał się trwale lub długotrwale niezdolny do pracy, do samodzielnej egzystencji oraz zwiększyły się jego potrzeby (ze względu na dostępność sprawowania opieki, zakupu medykamentów, kontynuowania kosztownego hospitalizacji i rehabilitacji).
W procesu leczenia niejednokrotnie dochodzi do błędów w sztuce leczniczej albo banalnych zaniedbań, których rezultaty potrafią istnieć bardzo dobre, a nawet tragiczne dla pacjenta. Do najczęściej napotykanych błędów lub zaniedbań lekarskich zaliczyć można zakażenie szpitalne, nieprzeprowadzenie cesarskiego cięcia pomimo oczywistych wskazań, błędną diagnozę, niepodjęcie właściwego terapii, odmowę udzielenia obsługi pacjentowi, pozostawienie ciała cudzego po zabiegu operacyjnym, zaś w wypadku terapii stomatologicznego zostanie fragmentów wiertła lub odmiennego materiału po leczeniu kanałowym.

 

Odpowiednie zaświadczania przysługują również najbliższym członkom grupy ludzie, jaka na skutek błędu albo niedbalstwa medycznego poniosła śmierć.

 

Pacjent, który doznał szkodzie na zdrowiu w wyniku błędu albo niedbalstwa medycznego może dochodzić roszczeń o wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, a także renty.

W związku z powyższym samodzielne dochodzenie roszczeń od podmiotów medycznych został niewskazane. Żeby zdobyć odszkodowanie za brak lekarski warto zwrócić się do prawnika posiadającego dogodną mądrość i doświadczenie, a także znajomość pytań leczniczych.

 

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

SZKODY PRZY PORODZIE
NIEZDIAGNOZOWANIE ZŁAMANIA
POMYLENIE ZAKRESU ZABIEGU
NIEZDIAGNOZOWANIE NOWOTWORU
NIEWŁAŚCIWA OPIEKA MEDYCZNA
NIEWŁAŚCIWE PODANIE LEKU
 

SKONTAKTUJ

SIĘ Z NAMI

NASZ ADRES:

Kancelaria Medyczna

ul. Kustosza 16/9, Tradycyjna 19 Bielsko-Biała

Email: odszkodowania@medyczne
 

 

Skorzystaj z poniższego formularza, aby zostawić nam wiadomość:

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!